Skip to main content

Suggest a new Translation

  1. Select the text area that should be changed on the page.
  2. Propose a new translation for the selection and click on "Submit".
  3. Your help is highly appreciated 😃

Translation [SE]

How often do you visit GLOTTER?


How did you get to know GLOTTER?


Har du redan skapa din egen värld kartan på GLOTTER?


Bedöm layout / navigering GLOTTER!

       

Bedöm utformningen av GLOTTER!

       

Din Internet-upplevelse?


Vilka tjänster använder du regelbundet?


Kön

 

Hur gammal är du?


Vad tycker du om GLOTTER? Vad tycker du ogillar?

E-post för ytterligare utredning? (frivillig)


Villkor / Sekretesspolicy